Ald Weishoès | Geschiedenis
15845
page-template-default,page,page-id-15845,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Geschiedenis

Het Ald Weishoès is gebouwd als Latijnse School in de 17e eeuw. In 1867 is het pand in gebruik genomen als “ouden van dagen huis” en weeshuis. Beiden hadden het belendende pand reeds in gebruik. In 1925 is het pand grondig verbouwd en is de zijkant en het tussenpand opgetrokken in de Amsterdamse school.

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het pand door de Parochie in gebruik genomen als jeugdhuis., waarna de Stichting Wel.kom het pand heeft geëxploiteerd als jeugd- en gemeenschapshuis van 1986 tot 2015.

Momenteel is het pand in erfpacht genomen door Antares voor de duur van 50 jaar van de parochie St. Martinus. Onderdeel van de overeenkomst met de Parochie St. Martinus is dat het gebouw Ald Weishoës behouden blijft voor het realiseren van maatschappelijke doelen.

 

Sociale en culturele activiteiten zijn daarbij de kern. Deze zijn in principe voor alle leeftijden en categorieën, jong, oud, met of zonder beperking etc.. Veel activiteiten zullen zich richten op bewoners van de binnenstad en de periferie ervan. Daarnaast zullen ook stedelijke activiteiten alsmede (beperkte) commerciële activiteiten kunnen plaatsvinden gezien de ligging en de uitstraling van het pand. Commerciële activiteiten hebben onder andere als doel: zorg, welzijn en ondernemerschap te verbinden. Uiteraard zullen ook verenigingen en clubs hun onderdak kunnen vinden (of behouden) binnen het Ald Weishoès.

 

Naast het vastgoed van Ald Weishoès heeft Antares het belendende pand (het echte Ald Weishoès, latere drukkerij Van Wijlick) verbouwd tot appartementen, en zijn er aan de achterzijde stadswoningen en appartementen gerealiseerd. Aan de overzijde zijn in ’t Kerkepoartje de oude kapelaanswoningen verbouwd tot stadswoningen.